NEN4400

BlueMesa is NEN 4400-1 gecertificeerd. Wij kunnen hierdoor ook opdrachtgevers bedienen die volgens NEN 4400-1 normering werken. Een NEN 4400-1 certificering geldt als blijk van vertrouwen dat wij onze bedrijfsprocessen m.b.t. de Belastingdienst c.q. de Wet Ketenaansprakelijkheid, de ingezette kandidaten en opdrachtgevers goed beheersen, voortdurend bewaken en indien nodig verbeteren. Het certificaat is dus tevens een bewijs dat de kandidaat/opdrachtgever erop kan vertrouwen dat de kwaliteit van onze diensten voldoet aan de gestelde eisen.