ASSESSMENT STRESS

Breng stress in kaart met de stress quotiënt

Verwachtingen en eisen, die van anderen én van onszelf, leveren de gezonde druk op die we nodig hebben om doelen te realiseren. Maar op het kruispunt waar hoge eisen, hoog gespannen verwachtingen en schaars ervaren tijd bij elkaar komen, kan positieve druk gemakkelijk omslaan in negatief ervaren stress.

Stress is een subjectieve ervaring

Stress kan worden omschreven als de schadelijke fysieke en emotionele reacties die optreden als onze rollen eisen aan ons stellen waar we niet (meer) aan kunnen voldoen. Omdat we niet (meer) over de middelen, vaardigheden, behoeften, skills, kennis of ervaring beschikken die nodig is om de gestelde verwachtingen waar te kunnen maken. Of omdat we denken er niet over te beschikken.

Dat maakt stress iets heel persoonlijks. De stresstolerantie van de ene mens ligt veel hoger dan de andere, en wordt mede beïnvloed door psychologische en fysieke factoren. Dit maakt het lastig, ook voor een organisatie of leidinggevende, om stress als topic of probleem goed in te schatten. Er zijn allerlei indicaties die op stress kunnen wijzen, bijvoorbeeld verzuimcijfers. Maar er is geen duidelijk objectief criterium dat aangeeft: nu is er wel/geen sprake van stress. Stress is in hoge mate een subjectieve ervaring.

De diagnose stress

Reden temeer om stress bespreekbaar te maken door te luisteren naar degenen die er werkelijk iets over kunnen zeggen: de, in dit geval, werkende mens die wel of niet stress ervaart. De Stress Quotiënt ontwikkeld door TSI Benelux die BlueMesa gebruikt is vooral een diagnostisch instrument dat organisaties inzicht verschaft in de mate waarin stress een rol speelt binnen de organisatie. Op team-, afdelings-, of vestigingsniveau. Waar gewenst kan het instrument ook op individueel werknemersniveau ingezet worden. Om medewerkers bewust te maken van iets wat ze misschien al langer voelen sluimeren, maar lastig vinden om onder ogen te zien of te bespreken.

Stress bespreekbaar maken

De Stress Quotiënt biedt geen pasklare antwoorden of oplossingen. Net als de beleving van stress is het effectief omgaan met stress immers een subjectieve ervaring. En dat vraagt om maatwerk. Wat het instrument wel doet is het zetten van die eerste belangrijke stap: stress bespreekbaar maken voordat het ‘te laat’ is. Op een prettige en niet bedreigende manier. Ervaart een individu, of een groep individuen, binnen een organisatie stress? En zo ja, waar wordt die stress dan mogelijk door veroorzaakt? Afhankelijk van de diagnose kunnen diverse oplossingen overwogen worden.

Anoniem of niet?

De Stress Quotiënt kan zowel anoniem als met naam en toenaam ingevuld worden. Naam en toenaam zijn belangrijk op het moment dat men medewerkers ook op individueel niveau wil laten profiteren van de inzichten die het instrument biedt. Meerdere individuele rapportages kunnen overigens worden samengevoegd tot een groepsanalyse.

De anonieme aanpak verdient de voorkeur als het de organisatie, of de consultant die haar begeleidt, in eerste instantie vooral te doen is om een overall indruk te krijgen van stress binnen een bepaalde afdeling of een bepaald team. Maar ook in situaties waar minder vertrouwen is tussen management en vloer. Een situatie die tot terughoudendheid kan leiden in het meewerken aan welk assessment dan ook.