HR DIENSTEN

Ons doel is om het beste in mensen naar boven te halen

En deze mensen bouwen met elkaar teams en organisaties die succesvol zijn. De prestaties nemen toe, medewerkers werken samen, en processen lopen soepeler. Medewerkers die met passie hun vak uitoefenen.

Het is het helder krijgen van de kwaliteiten van uw medewerkers, het bepalen van de competenties van een team, de individuele emoties en als groep die het succes van het werkelijk doorvoeren van een verandering bepalen. Het vraagt allemaal inzicht in het gedrag van uw medewerkers.

Gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, en vrijwillig of onvrijwillig zijn. Anderen accepteren iemands gedrag op basis van sociale normen. Zo is veel algemeen en aanvaardbaar gedrag. Maar wat als gedrag ongebruikelijk of zelfs onaanvaardbaar is?

Want als uw medewerkers optimaal presteren, dan presteert uw organisatie optimaal

BlueMesa geeft u een betrouwbaar beeld van de mensen en de teams die u aanstuurt. Middels het gebruik van bewezen online assessment tools en de analyse en het advies gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring van onze consultants geeft u inzicht in wat hen drijft (waarom doen ze de dingen die ze doen!), inzicht in hun gedrag (hoe doen ze de dingen de ze doen!) en inzicht in hun vaardigheden en talenten (wat gaat hen gemakkelijk af).

Met dit inzicht kunt u, met of zonder ons, aan de slag voor een succesvol verandertraject. Voor een individu (coaching- of ontwikkeltraject) of een afdeling en zelfs een gehele organisatie (ontwikkeltraject of organisatieaanpassing).

Waar onze trajecten onder andere voor worden ingezet zijn:

 • Verhogen van de effectiviteit van het individu;
 • Het team naar een hoger niveau tillen;
 • De juiste persoon op de juist plek;
 • Ontwikkelen van de gewenste leiderschapsstijl;
 • Terugdringen van verzuim;
 • Van functionerings- en beoordelingsgesprek naar POP;
 • Outplacement en re-integratie;
 • Professionaliseren van werving- en selectietrajecten.

Onze trajecten helpen u om het beste in mensen naar boven te halen. En dit kan voor een enkele medewerker, een stafafdeling, een callcenter, een MT of bijvoorbeeld een team specialisten zijn.

Medewerkers die met overtuiging, zelfvertrouwen en passie hun werk doen

Uit ervaring weten wij dat trajecten kleinschalig kunnen zijn; op korte termijn resultaat voor één of enkele betrokken. Tot uiteindelijk complexe organisatie brede trajecten met diverse spelers om tot een nieuwe cultuur of bijvoorbeeld nieuw ingerichte HR processen te komen.

Een kort traject bestaat onder andere uit een individueel assessment met enkele uren voor een intake, het gebruik van onze online tool en een evaluatie inclusief rapport. Langere trajecten starten na een inventarisatie en een akkoord op ons voorstel. Inclusief afspraken over de gewenste resultaten en de diverse evaluatiemomenten.

In ieder geval worden alle trajecten door ervaren gecertificeerde consultants uitgevoerd. En hierbij kan een assessment onderdeel van het traject zijn, maar is nooit de heilige graal. Samen met de consultant bepaalt u welke verandering wordt ingezet en start de implementatie.

Het resultaat zijn medewerkers die zichzelf beter kennen, hun kwaliteiten benutten en betere prestaties leveren. En uiteindelijk de organisatie optimaal presteert

In situaties dat u voor het doorvoeren van de verandering niet de juiste professional beschikbaar heeft, of juist een fris en onafhankelijk blik nodig heeft, levert BlueMesa de geschikte consultant. Hij of zij vervult tijdelijk de rol van:

 • HR specialist/adviseur;
 • HR Management;
 • Coach;
 • Projectmanager;
 • Verandermanager.