ASSESSMENT DRIJFVEREN

Dit assessment geeft inzicht in wat iemand beweegt en haalt naar boven waar iemand zijn/haar plezier en voldoening uit put, hoe iemand beslissingen neemt, en zichzelf kan motiveren en ontwikkelen.

Wat zijn Drijfveren?

Vertelt uw gedrag iets over hoe u de dingen doet die u doet, uw drijfveren zeggen iets over het waarom achter uw gedrag. Drijfveren vormen de motor achter uw gedrag, ze sturen uw gedrag als het ware richting een bepaalde uitkomst. Waarom besluit u in een bepaalde situatie te handelen zoals u handelt? Waarom maakt u de keuzes die u maakt? Waarom ervaart u soms dat u met de ene persoon volledig op dezelfde ‘golflengte’ zit waar u bij een ander al na 10 minuten ‘uitgepraat’ lijkt?

Drijfveren zeggen iets over het perspectief van waaruit u de wereld bekijkt, datgene waar u werkelijk belang aan hecht en waar u invulling aan wilt geven. Soms noemen we ze daarom ook wel onze waarden. Uw drijfveren zijn bepalend voor de houding of attitude die u aanneemt in reactie op wat er om u heen gebeurt. Waar gedrag de manier is waarop u reageert (bijvoorbeeld doortastend en direct of juist doordacht en afwachtend), zijn uw drijfveren de reden dat u reageert. Een voorbeeld: op de TV wordt een documentaire uitgezonden over een humanitaire ramp ergens in de wereld. Waar de één onmiddellijk een half maandsalaris overboekt op het gironummer van een hulpverlenende instantie, denkt de ander misschien: “Dit is heel erg, maar noodhulp financieren is primair een verantwoordelijkheid van de regering, daar betalen we allemaal belasting voor.”

Onze drijfveren zijn meestal niet zo eenvoudig te verwoorden en nog veel moeilijker – in ieder geval veel moeilijker dan gedrag – te observeren. Hun relatieve ‘onzichtbaarheid’ maakt ze niet minder belangrijk. Integendeel, uw drijfveren bepalen in belangrijke mate in wat voor rol of omgeving u zich thuis zult voelen en welke prestaties u zou kunnen leveren zonder al te veel concessies te hoeven doen aan wat u werkelijk belangrijk vindt. Wanneer uw persoonlijke drijfveren in uw dagelijkse leven aan bod kunnen komen, dan zal dat u waarschijnlijk veel voldoening schenken.