MBO & MVO

Wij zijn maatschappelijk en persoonlijk betrokken. BlueMesa is een organisatie die met en voor elkaar bestaat. Wij vinden dat alleen commercieel succesvol zijn niet voldoende is.

Veel van onze opdrachten hebben direct invloed op het functioneren van medewerkers bij onze opdrachtgevers en de organisatie als geheel. De combinatie van technische projecten en verbetertrajecten geeft al aan dat we meer achter laten dan technische innovatie. Hier moeten we zorgvuldig mee om gaan.

Tegelijk hebben wij onze verantwoordelijkheid naar onze eigen collegae. Bij BlueMesa zijn de arbeidsvoorwaarden goed. Minstens gelijk aan vele bedrijven. Maar bij ons is altijd ruimte voor discussie. Veel afwegingen zijn niet alleen gebaseerd op een zakelijk belang, maar zijn een mix van persoonlijke en situationele belangen. Geven en nemen en bijspringen voor een collega of anderen. Betrokken zijn.

Onder andere door sponsoring steunen wij graag initiatieven van medewerkers. Dit kan puur financieel zijn, of in tijd en of in kennis. Belangrijkste voorwaarde is dat het een maatschappelijke bijdrage levert. Op lokaal niveau zijn wij lid van, en actief bij, diverse stichtingen en organisaties.

MBO maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Oftewel het bewust bezig zijn met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Dit gaat van puur praktische punten zoals ‘de paperless office’ tot het borgen van de beleidskeuzes middels ons kwaliteitsmodel.