ASSESSMENT GEDRAG

Dit assessment geeft inzicht in iemands gedragsstijl aan de hand van de DISC gedragsstijlen. Wat is zijn/haar toegevoegde waarde binnen een organisatie. Een natuurlijk leider, observator, bemiddelaar of een inspirator?

Wat is Gedrag?

Gedrag is het beste te omschrijven als de waarneembare interactie van een individu met zijn/haar omgeving. De manier waarop u zaken aanpakt, de manier waarop u reageert op de dingen die in uw omgeving gebeuren. Maar ook de manier waarop u graag benaderd wilt worden door anderen, en hoe u anderen benadert. Bent u bijvoorbeeld iemand die van uw hart geen moordkuil maakt of overdenkt u liever eerst goed wat u gaat zeggen? Vindt u het prettig om uw taken ver vooruit te plannen en organiseren, of ziet u wel hoe het werk op u afkomt en improviseert u graag? Uw gedrag is wat de mensen om u heen dag in, dag uit, van u te zien krijgen. Op hun beurt reageren zij daar weer op met hun specifieke gedragskenmerken.

Normaal menselijk gedrag is meetbaar. We kunnen dat doen door de mensen om ons heen gedurende lange tijd te observeren en op basis daarvan bepaalde conclusies te trekken.

Een tijdrovende methode en om eerlijk te zijn: één die niet altijd even betrouwbaar is. Meestal laten we ons eigen gedrag en onze vooringenomenheid meewegen in hoe we een ander beoordelen. Om een voorbeeld te geven: als u zelf erg extravert bent en graag in het middelpunt van de belangstelling staat, dan zult u een ander die veel rustiger is en liever op de achtergrond blijft misschien snel bestempelen als ‘stil’ of misschien zelfs ‘saai’. Terwijl deze persoon u op zijn beurt misschien vooral ziet als ‘erg aanwezig’ of, nog erger, ‘een blaaskaak’. Geen van beiden doet hiermee recht aan de ander. Elk type gedrag heeft, afhankelijk van de situatie, heel veel goede kanten en – gelukkig maar anders bleef er niets meer over om ons aan te storen – ook wat minder leuke kanten.