WIE ZIJN WE?

Wij zijn realistisch, betrouwbaar, open en resultaatgericht. Verder beschrijven opdrachtgevers ons ook als creatief, gedreven, daadkrachtig, enthousiast, flexibel, inlevend en met humor!

De unieke HR & IT professionalisering van BlueMesa.

” Bij BlueMesa is men gespecialiseerd in het professionaliseren van HR en IT. Door goed te luisteren, flexibiliteit, een flinke dosis humor en no-nonsense resultaatgericht te werken helpt het in Den Haag gevestigde bedrijf al jaren opdrachtgevers verschillende pijnpunten binnen hun organisatie te benoemen én op te lossen. ”

Wij geloven er in dat BlueMesa met de combinatie van IT en HR voor u de juiste partner is. Onze kwaliteit is het snijvlak IT/HR en de business, uw primaire proces. Uiteraard werkt dit niet alleen voor u positief maar net zo goed voor onze eigen professionals. Die staan direct aan de bron om elkaar met woord en daad bij te staan.

Want wat is het primaire bedrijfsproces zonder goed functionerende IT en HR?